17 Kasım 2012 Cumartesi

Bağ Polarliği Molekül Polarliği Videolu Konu Anlatımı

Kimya dersleri nden lise iki kimyasında, yükseköğretime geçiş sınavı ve lisans yerleştirme 2012 konuları ndan olan bağ polarlığı ve molekül polarlığı ile ilgili bilgiler verilen videomuzdasınız. Ekol hoca kovalent bağları polar,apolar ve koordine kovalent bağ olarak üç kısımda inceliyoruz. Atom çekirdekleri arasındaki uzunluğa bağ uzunluğu diyoruz. Metal ametal atomları arasında elektron ortaklığı ile kovalent bağ oluşur. Bu atomlar oktetlerine ya da dubletlerine tamamlamak için elektron ortaklığı yapıyorlar. Molekül moment vektörü sıfır ise apolar; sıfırdan farklı ise polar molekül olarak adlandırılıyor. Bağ polarlığı ile molekül polarlığı birbirinden farklı kavramlardır. Örneğin A-A atomları arasındaki bağ apolar bağ, A-B atomları arasındaki bağ da polar bağdır. Molekül polarlığında fizikteki R bileşke kuvvetine benzer bir mantık uyguluyoruz. İki atomdan oluşan moleküllerin geometrik şekilleri doğrusaldır. Merkez atomunun bütün elektronları bağ yapımına katılmış ise çevre atomları bulunabilecekleri en uzak noktalara yerleşirler. Bütün değerlik elektronları bağ yapımına katılmamış ise molekülde kırılmalar olur.