30 Kasım 2012 Cuma

Türkçe sözcük türleri konusu anlatimi


İlköğretim türkçe-dil ve anlatım-edebiyat hocalarımızın hazırladığı dersler ve testler den selamlar. Sizlere şimdi ilköğretim 6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf lise 1 9.sınıf türkçe edebiyat sözcük türleri konusu anlatımı yapacağız. Sözcük türleri tanımı nedir ile başlıyoruz.
Sözcük Türleri
Dilimizdeki sözcükler anlam ve görev bakımından farklı özellikler gösterirler. Sözgelimi “büyüdü, okuyor, bekledi, sararmış, düşünecek...’’ sözcükleri bir iş, bir oluş, bir devinim, bir kılış bildirirken “ Vazo, ağaç, çocuk, sıra, derslik, mera...” sözcükleri bir varlığın, bir nesnenin, kavramın karşılığıdır.Sözcüklerin cümlede yüklendikleri işe "GÖREV " diyoruz. Burada bir şeyi göz ardı etmemek gerekir: Sözcüğün türünü belirleyen cümledeki yeri ve kazandığı anlamdır. Sözcüğün türü kullanıldığı cümledeki durumuna göre değişir.
Ad (İsim)
Evrendeki canlı, cansız tüm varlıkları, nesneleri, duygu ve düşünceleri, kavramları, olay ve olguları gösteren; bunların dildeki karşılığı olan sözcüklere tür yönünden ad diyoruz.