17 Kasım 2012 Cumartesi

Polar Apolar Kovalent Bağ Konusu Videolu Anlatimi

Kimya dersleri kapsamında lise kimyanın önemli konularından olan kovalent bağ çeşitlerini incelemeye çalışacağız. Aynı ametaller arasında gerçekleşen yani elektronegatiflikleri aynı bağa apolar kovalent bağ denir. Sağ ve sola çekim sıfır ise, dipol moment sıfırdır. Farklı ametaller arasında gerçekleşen bağa da polar kovalent bağ denir. Hidrojenflorürü incelediğimizde bu bağ farklı atomlar arasında olduğu için (molekül) bağı polardır. Çünkü elektronlar florüre doğru daha çok çekiliyor. Dipol momenti de sıfırdan farklı olacaktır. Sıfırdan farklı olduğunda da molekül polar olacaktır. Devamını ekol hoca videomuzda izleyelim.