17 Kasım 2012 Cumartesi

Protein Sentezi Sorulari ve Cevaplari

Biyoloji derslerinde yönetici moleküller ve protein sentezi konusunun önemli alt başlıklarından protein sentezi ile ilgili soruları çözmeye devam ediyoruz. Yönetici moleküller ve protein sentezi hakkında daha fazla bilgi edinip soruları öyle çözmek için soruların sonundaki linklerden faydalanabilirsiniz.
Soru - 1
Kalıtım maddesi olarak DNA taşımakta olan bir virüs hidroliz edilirse, aşağıdakilerden hangisi açığa çıkmaz? (Virüslerin yapısında protein kılıf ve tek tür nükleik asitten oluşur.)
A) Fosforik Asit(Fosfat)
B) İki Çeşit Pentoz Şekeri
C) Amino Asitler
D) İki Çeşit Pürin Bazı
E) İki Çeşit Pirimidin Bazı
Cevap - 1
Virüs hidroliz (su kullanarak parçalarına ayırma) edildiğinde protein kılıfı olduğu için proteinin yapıtaşı olan amino asitlere ayrılır.
Dna bileşiğinde Adenin ve Guanin adlı pürin(çift halkalı) bazlar ile, Sitozin ve Timin adlı pirimidin(tek halka) bazları bulunur.
Fosfat her nükleotitin yapısında bulunmaktadır.
Beş karbonlu (pentoz) şekerlerden deoksiriboz sadece dna da vardır.
Riboz yalnızca rna nın şekeri olduğu için virüste bulunmaz. Su kullanarak yıkma olayı sonucunda iki çeşit pentoz şekeri oluşmaz. Cevap: B
Soru - 2
300 nükleotitten oluşmuş bir mRNA molekülünün kalıplık ettiği proteinde en çok kaç tane adet peptid bağı bulunur?
A) 300 B) 150 C) 149 D) 99 E) 101 
Cevap - 2mRna kodonları üçlü nükleotitlerden oluştuğu için mRna'da 300:3=100 kodon bulunur. 1 kodon 1 amino asite kalıplık yapacağından maksimum 100 amino asit birbirine bağlanır. Aminoasit sayısından 1 eksik sayıda da 100-1=99 peptid bağı oluşacaktır. Cevap: DSoru - 3
70 peptit bağının var olduğu protein molekülünün sentezlenmesinde yöneticilik yapan DNA'nın bir ipliğinde en az kaç tane nükleotit bulunmalıdır?
A) 223 B) 213 C) 210 D) 200 E) 196 
Cevap - 3
70 peptid bağı 71 aminoasit bulunduğu belirtir. Bu protein sentezlenirken en az 71 kodon ve genetik şifre gerekli olur. Bir genetik şifre 3 nükleotitten oluşur. Yani Dna'nın bir ipliğinden en az 71x3=213 nükleotit bulunmalıdır. Cevap: BSoru - 4Hücre yönetiminde etkili olan nükleik asitlere ait bazı özellikler şunlardır;
I.Sadece hücre bölünmesi sırasında kendini eşler.
II.Protein sentezi için gerekli ilk şifreyi verir.
III.Nükleotidlerin birbirine bağlanması sonucu oluşmuş moleküllerdir.
IV.Yapısında riboz şekeri bulundurur.
Bu özelliklerden hangileri DNA ya, hangileri ise RNA ya aittir?
DNA'yla ilgili özellikler: RNA'yla ilgili özellikler:
A) DNA: I,II ve III, RNA: Yalnız IV
B) DNA: I ve II, RNA: III ve IV
C) DNA: III ve IV, RNA: I ve II
D) DNA: I,II ve III, RNA: III ve IV
E) DNA: II ve III, RNA: I ve IV 
Cevap - 4Dna molekülü yalnızca hücre bölünmesi sırasında kendini eşler. Rna molekülleri ise Dna nın kontrolünde ve hücreye gerekli proteinler lüzumlu olduğu zamanlarda eşlenir. Yani yalnızca hücre bölünmesi sırasında eşlenmez.
Hücre yönetimi sırasında proteinlerin sentezlenmesi için gerekli olan şifreyi DNA verir. mRNA aldığı şifreyi ribozomlara taşır.
Hem DNA hem de RNA molekülleri, nükleotitlerin şeker fosfat bağları ile bağlanması sonucu oluşurlar. DNA'nın yapısında deoksiriboz şekeri, RNA'nın yapısında ise riboz şekeri vardır.
Cevap: C