22 Ekim 2012 Pazartesi

12.SINIFLAR SEÇMELI TARIH DERSI (2 SAATLIK) PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

12.SINIFLAR SEÇMELI TARIH DERSI (2 SAATLIK) PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

1-Anadolu Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
2-Mezopotamya Uygarlıkları ile ilgili sunu hazırlama.
3- Emeviler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
4-Abbasiler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
5-Dört Halife Dönemi ile ilgili sunu hazırlama.
6-24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri ile ilgili araştırma yapılması, konunun metin ya da sunu şeklinde hazırlanması.
7-Karahanlılar Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
8-Gazneliler Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
9-Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili sunu hazırlama.
10-Haçlı Seferleri ile ilgili sunu hazırlama.
11-Türkiye(Anadolu) Selçuklu Devleti'nin kuruluşu ve güçlenmesiyle ilgili harita ve eş zamanlı tarih şeridi hazırlama.
12-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
13-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
14-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu 
15- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
16- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
17-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
18-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
19-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
20-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
21-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
22-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.