22 Ekim 2012 Pazartesi

11. SINIFLAR T.C INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

11. SINIFLAR T.C INKILAP TARIHI VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSI PERFORMANS ÖDEVİ KONULARI

1-Trablusgarp Savaşı Sunusu
2-Balkan Savaşları Sunusu
3-Çanakkale Savaşları Sunusu
4-Mondros Ateşkes Antlaşması Sunusu
5-Wilson Ilkeleri ve Paris Barış Konferansı Sunusu
6-Kurtuluş Savaşı Öncesi Genelgeler ve Kongreler Sunusu
7- Kurtuluş Savaşı'ndaki Cepheler Haritası'nın Hazırlanması
8- Ilk TBMM'nin açılması ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu Sunusu
9-Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı'nda Ermenilerin Faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılarak metin hazırlanması.
10-Siyasal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
11-Hukuk Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
12-Toplumsal Alanda Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
13-Ekonomi Alanında Yapılan Inkılaplarla ilgili sunu hazırlanması.
14-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
15-II. Dünya Savaşı'nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
16-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye'de çok partili hayata geçiş ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
17-Kore Savaşı ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
18-Kuzey Atlantik Paktı ve Türkiye'nin bu pakta katılması ile ilgili metin ya da sunu hazırlama.
19-T.C.Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.