29 Ekim 2012 Pazartesi

9.Sınıf ingilizce Activity Book Cevapları

9.Sınıf ingilizce Activity Book Cevapları


Sayfa 12
astronot ::Sent astronauts into space and necessary tools to use in outer space and extraterrestrial objects to designated walking human, spaceman. Astronaut statement entered into the work of the scientific literature, the space began in 1959. The Russians use the word cosmonaut astronaut in return. There was launched the first human in space vehicles
astronot türkçesi
ASTRONOT uzaya gönderilen araçları kullanmak ve gerektiğinde uzayda ve dünya dışı gökcisimlerinde yürümekle görevlendirilen insan, uzay adamı. Astronot deyimi bilimsel literatüre 1959 yılında başlayan uzay çalışmalarıyla girmiştir. Ruslar ise astronot karşılığı olarak kozmonot kelimesini kullanırlar. Uzaya fırlatılan ilk araçlarda insan bulunmuyordu.
türkcesi
Kaptan; Türkiye’de en fazla deforme olmuş bir kelime’dir.Kaptan bir geminin mülki amiridir . Gemisini bir limandan diğer bir limana en güvenli ve en kısa yoldan götürmek ile hükümlü kişidir. Gemide herşey ondan sorulur. Ayrıca kaptan kesinlikle gemiyi kullanmaz. Aksine gemi dümenini ‘usta gemici’ görevinde bulunan alt sınıf bir tayfa tutar. Kaptanın gemideki tek görevi gezinip emir vermektir. Gemide ondan başka 2. kaptan 3. kaptan ve 4. kaptan bulunmaktadır. Asıl işleri yürüten onlardır.
ingilizcesi
Captain, Turkey, deformed the most of a Word. Administrative authority of the captain of a ship. Another ship in the port from a port with a convicted person to take the safest and shortest route. Everything on board will be asked from him. In addition, the ship captain does not use strictly. In contrast to the helm of the ship ‘master mariner’ who served as a crew keeps the lower class. The captain orders the ship hovering over the task to give a single. Him on board another 2 Captain 3 captain and 4 There are the captain. Are they carrying out the actual work.Sayfa 15

A.bölümü
1.c
2.e
3.b
4.a
5.d
C.Bölümü
Güzin’s Things
1.d
2.c
3.b
4.a
Kemal’s Things
1.b
2.d
3.e
4.c
5.a
Sayfa 16
Fun Corner
1.Grandfather
2.Aunt
3.Grandparents
4.Parents
5.Grandson
6.Father
7.Cousin
8.Husband
9.Wife
10.Child
11.Dad
12.NieceStudent Sayfa 9
1- Dj
2- hairdresser
3- florist
4- football coach
5- TV presenter
6- ski instructor
7- tourist guide
8- computer engineer
9- estate agent
10- security guard
11- stock broker
12- life guard
13- cameramanSayfa 10
1)creative
2)patient
4)sensitive
6)dynamıc
7)sympathetic
10)friendly
sayfa 12
astronot ::Sent astronauts into space and necessary tools to use in outer space and extraterrestrial objects to designated walking human, spaceman. Astronaut statement entered into the work of the scientific literature, the space began in 1959. The Russians use the word cosmonaut astronaut in return. There was launched the first human in space vehicles
astronot türkçesi
ASTRONOT uzaya gönderilen araçları kullanmak ve gerektiğinde uzayda ve dünya dışı gökcisimlerinde yürümekle görevlendirilen insan, uzay adamı. Astronot deyimi bilimsel literatüre 1959 yılında başlayan uzay çalışmalarıyla girmiştir. Ruslar ise astronot karşılığı olarak kozmonot kelimesini kullanırlar. Uzaya fırlatılan ilk araçlarda insan bulunmuyordu.
bir teşşekkür yeter
türkcesi
Kaptan; Türkiye’de en fazla deforme olmuş bir kelime’dir.Kaptan bir geminin mülki amiridir . Gemisini bir limandan diğer bir limana en güvenli ve en kısa yoldan götürmek ile hükümlü kişidir. Gemide herşey ondan sorulur. Ayrıca kaptan kesinlikle gemiyi kullanmaz. Aksine gemi dümenini ‘usta gemici’ görevinde bulunan alt sınıf bir tayfa tutar. Kaptanın gemideki tek görevi gezinip emir vermektir. Gemide ondan başka 2. kaptan 3. kaptan ve 4. kaptan bulunmaktadır. Asıl işleri yürüten onlardır.
ingilizcesi
Captain, Turkey, deformed the most of a Word. Administrative authority of the captain of a ship. Another ship in the port from a port with a convicted person to take the safest and shortest route. Everything on board will be asked from him. In addition, the ship captain does not use strictly. In contrast to the helm of the ship ‘master mariner’ who served as a crew keeps the lower class. The captain orders the ship hovering over the task to give a single. Him on board another 2 Captain 3 captain and 4 There are the captain. Are they carrying out the actual work.