4 Aralık 2012 Salı

Ünlü daralması nedir?

Ünlü daralması nedir? Ünlü daralması hakkında bilgi.
Geniş ünlüler cümlenin sonlarında bulunur.  Geniş ünlüler (a,e) özellikle "-yor" ekinin darlaştırıcı özelliği vardır. Bundan dolayı daralarak, ı, i, u, ü dar ünlülerine dönüşmektedir. Bu ünlü daralmasıdır. Örnek :  kalm-a-yor > kalm-ı-yor soll-a-yor > soll-u-yor Bu örneklerde ünlü daralması görülmektedir. "-yor" ekinden başka başka bir ekin ya da sesin darlaşma özelliği yoktur. Tek heceli cümlelerde "-de-, -ye" fiilleri kendinden sonra gelen "y" sesinden dolayı darlaşma gösterebilir. Bazen darlaşma olmayabilir ; Örnek:  de – y – ince > de – y – ince