4 Aralık 2012 Salı

Kaynaştırma Harfleri

Kaynaştırma Harfleri nelerdir? Kaynaştırma harfleri hakkında bilgi.
Kaynaştırma Harfleri - Koruyucu Ünsüzler Bir sözcükte iki ünlü yanyana gelmez, araya kaynaştırma harfi girmektedir. ş, s, n, y olarak Türkçede dört tane kaynaştırma harfi bulunmaktadır. Her birinin ayrı ayrı kullanım yerleri vardır. ş kaynaştırma harfi, üleştirme sayı sıfatlarında kullanılmaktadır. Örnek:  yedi-ş-er, İki-ş-er, altı-ş-ar s kaynaştırma harfi, üçüncü tekil şahıstır. İyelik ekinden önce kullanılmaktadır. En çok isim tamlamalarında kullanılmaktadır. Örnek:  Balığın koku-s-u Dikkat ! :  "su" ve "ne" kelimeleri bu kurala uymamaktadır.  Örnek:  Çocuğun ne-y-i kaybolmuş. n kaynaştırma harfi ; * Zamirlerden sonra ek geldiğinde kullanılmaktadır.  Örnek:  Bu-n-u biliyoruz. * İyelik eklerinden sonra hal eki gelirse kullanılır. Örnek:   Çocuğun kitabı-n-ı almışlar. * İlgi eklerinden önce kullanılır. Örnek:  Sene-n-in sonu geldi. y kaynaştırma harfi, önceki yazdığımız kuralların dışında kullanılır. Örnek:  Üşü-y-erek uyandım Dikkat ! : Kaynaştırma harfleri iki ünlü arasında kullanılır, fakat bazı durumlarda iki ünlü arasına gelmediği halde de kullanılabilir.  Örnek:  soba > sobayla, hasta > hastaydı Bu örneklerde görüldüğü gibi "y" kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir. Bu durum "n" kaynaştırma harfinde de vardır. Örnek:  “Ondan bunu hiç beklemezdim.” cümlesinde altı çizili sözcükte “n” kaynaştırma harfi iki ünlü arasında değildir.