17 Kasım 2012 Cumartesi

Enzimler,atp ve metabolizma yaprak testi

 enzimler atp metabolizma soru çözümleri ne devam ediyoruz.Enzim,atp ve metabolizma konuları anlatımlarına konu ile alakalı diğer başlıklar linklerimizden ulaşabileceğinizi bir kez daha belirtmekte fayda var.
SORU 1:Bütün canlı hücrelerde gerçekleşen, temel enerji dönümüşü olayları şekilde gösterilmiştir.

 Bu şekilde, numaralı olarak verilen yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Enzimler atp metabolizma yaprak testiCEVAP 1: 
Hücrelerde enerji üretilmesini sağlayan olayhücre solunumudur. Solunum oksijenli veya oksijensiz olarak (fermantasyon) iki şekilde yapılabilir. Buna göre ATP üretimini gösteren I. kısma bu solunum çeşitlerinden biri yazılmalıdır.
ATP'nin harcanması ise sinirsel iletim, kas çalışması, aktif taşıma, biyosentez ve bir çok olayda kullanılır. Bunun için II.kısma bunlardan herhangi biri yazılabilir. Cevap: CSORU 2:Bileşik enzimlerin yapısına katılan kofaktörler için;
I. Organik yapıda olan maddelerdir.
II. Bir enzimden ayrıldıklarında, başka bir enzime bağlanabilirler.
III. Reaksiyonları, apoenzim (protein) kısmı olmadan daha hızlı gerçekleştirebilirler.
şeklindeki açıklamalardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I, II ve III
CEVAP 2:Bileşik enzimlerin yapısına katılan kısımlar koenzimler ve kofaktörler olmak üzere iki çeşittir. Bunlardan koenzimler organik yapılı (vitamin veya NAD gibi), kofaktörler ise inorganik (demir magnezyum gibi mineraller) yapılıdır.
Hem koenzimler hem de kofaktörler, bir enzime özgü değildir. Bir enzimden ayrılıp başka bir enzime bağlanabilirler. Bunun için hücrelerde koenzim ve kofaktörlerin toplam çeşidinden daha fazla çeşitte apoenzim bulunur.
Ekol hoca dersleri ne devam ediyoruz. Kofaktörler bazı reaksiyonları enzim olmadan da gerçekleştirebilirler. Ancak bu olaylar, enzimin kullanıldığı reaksiyonlara oranla çok yavaş gerçekleşir.
Çünkü enzimler reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürerek hızlanmasını sağlarlar. Cevap: B