17 Kasım 2012 Cumartesi

Enzim atp metabolizma konusu soru çözümleri

Biyoloji enzim,atp ve metabolizma konusu anlatımı nı daha önce gerçekleştirmiştik. Şimdi sizlere biyoloji katalizörler enzimleratp ve metabolizma konusu ile ilgili en güncel 9.sınıf biyoloji yazılı sorularında ve ygs 2012 'de çıkabilecek tarzda hazırladığımız sorularla baş başa bırakıyoruz. Dileyen arkadaşlar ekol hoca biyoloji enzimler,atp ve metabolizma soru çözümleri nin altındaki linklerden videolu anlatıma ve yazılı anlatımlara da ulaşabilirler.
SORU 1:
Bir biyokimyasal tepkimede;
I.Enzim
II.Amino asit
III.ATP
IV.Glikoz
gibi moleküllerden hangileri, her zaman kullanılır?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III D)I, II ve III E)I,III ve IV
CEVAP 1: Bu reaksiyonlar hücrelerde gerçekleştirildiği için, her zaman enzimlerle kataliz edilir.
Yine hücrelerdeki tepkimelerin çoğunda adenozintrifosfat kullanılır. Ancak hücre ısısında aktive olabilen bazı reaksiyonlar, ATP harcanmasını gerektirmez. Örneğin vücuttaki kimyasal sindirim reaksiyonlarında ATP harcanmaz.
Glikoz ve amino asitlerin kullanıldığı reaksiyon çeşidi ise azdır. Cevap: A
SORU 2:Bir hücrede bulunan;
-Enzimler
-Hormonlar
-Vitaminler
şeklindeki moleküllerin bütün çeşitleri için, aşağıdakilerden hangisi ortak bir özellik değildir?
A) Çok az miktarlarıyla bile etkilidirler.
B) Düzenleyici olarak görev yaparlar.
C) Her canlının kendisi tarafından sentezlenirler.
D) Organik yapıda moleküldürler.
E) Eksikliklerinde hastalıklar meydana gelebilir.
CEVAP 2:Bazı canlılar gereksinim duydukları vitaminlerin tümünü sentezleyemezler. Bunun için hazır almak zorundadırlar.
Ancak, enzimler ve hormonlar kompleks olduklarından dışarıdan alınamazlar. Bundan dolayı her canlı kendisi üretmek zorundadır.
Enzimler, vitaminler ve hormonlar vücutta düzenleyici olarak görev yapan organik moleküllerdir. Düzenleyicilik görevleri olduğu için, eksikliklerinde bazı aksaklıklar meydana gelebilir. Cevap: CSORU 3:Bir paramesyumun bulunduğu ortama bırakılan izotop amino asitler, hidroliz enzimine dönüştürülüp kullanılırken, en son olarak aşağıda verilenlerden hangisinde bulunur?
A) Ribozom
B) Lizozom
C) Golgi cisimciği
D) Endoplazmik retikulum
E) Sindirim kofulu
CEVAP 3:Dış ortamdan alınan amino asitler, ribozomda proteinlere dönüştürülür. Bu proteinler daha sonra, endoplazmik retikulumda paketlenerek son üç boyutlu yapısını kazanır.
Paketlenmiş proteinlerin enzim haline getirilmesi ise golgi cisimciğinde yapılır. Bu yapıda son halini alan enzimler, hücre organelleri nden h.içi sindirimi yapan lizozomlara aktarılır.
Lizozomlar, fagositozla alınan besinlerin bulunduğu besin kofulu ile birleşir. Böylece sindirim kofulu oluşmuş olur.
Sindirim kofullarında monomerlerine kadar parçalanan besinler, difüzyonla sitoplazmaya aktarılır. Cevap: E
SORU 4:Proteinlerin enzimlere dönüşebilmesi için koenzim denilen molekül ve atomlarla birleşmesi gerekir.
Bu olay, hücrelerde en çok hangi organelde gerçekleşir?
A) Ribozom
B) Lizozom
C) Golgi cisimciği
D) Endoplazmik retikulum
E) Mitokondri
CEVAP 4:Enzimlerin yapıtaşları olan proteinler ribozomlarda sentezlenir. Sentezlenen bu proteinler endoplazmik retikulumda aktif hallerini kazanırlar. Bazı basit enzimler bu kısımdan salgıladıklandıktan sonra da görevlerini yapabilirler.
Bileşik enzimler ise golgi cisimciğinde en son halini alırlar. Burada apoenzime enzimlerin ek kısımları olan koenzim ve kofaktör kısımları bağlanır.
Mitokondriler ise, bütün bu sentez olayları sırasında gerekli olan enerjinin üretilmesini sağlarlar. Lizozomlar golgide veya endoplazmik retikulumda sentezlenen enzimlerin depolandığı organellerdir. Bu enzimelerle hücre içi sindirimin gerçekleşmesini sağlarlar. Enzim sentezlenmesinde herhangi bir görevleri yoktur. Cevap: C