22 Ekim 2012 Pazartesi

7. Sınıf 1. Dönem Performans Ödevleri

7. Sınıf 1. Dönem Performans Ödevleri


Sırf bu tarihleri vermek için üye oldumm1071 Malazgirt Zaferi 
1077 Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşu 
1081 iznik'in Selçuklular tarafından fethi 
1085 Süleymanşah'ın Antakya'yı fethetmesi 
1096 Haçlı Seferleri'nin başlaması 
1099 Haçlılar'ın Kudüs'ü işgal i 
1117 Suriye Selçukluların yıkılışı 
1141 Katvan Savaşı 
1157 Sultan Sencer'in ölümü ve Büyük Selçukluların dağılması 
1174 Eyyübi Devleti'nin kuruluşu 
1176 Miryokefalon Zaferi 
1178 Danişmentlilerin yıkılışı 
1187 Gaznelilerin yıkılışı 
1187 Selahaddin Eyyubi'nin Haçlıları Hıttin Zaferi'yle bozguna uğratması 
1202 Saltukluların yıkılışı 
1204 Haçlılar'ın İstanbul'u zaptetmeleri ve Latin imparatorluğu'nun kuruluşu 
1211 Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılması 
1212 Batı Karahanlıların yıkılışı 
1215 Magna Carta'nın ilanı 1230 Yassıçemen Savaşı 
1232 ispanya'da Beni Ahmer Devleti'nin kuruluşu 
1240 Baba ishak ayaklanması 1243 Kösedağ Savaşı 
1250 Eyyubi Devleti'nin sona ermesi ve Memlüklülerin kuruluşu 
1258 Hülagu Han tarafından Abbasi Devleti'nin yıkılması 
1260 Ayn-ı Calut Savaşı 
1270 Son Haçlı Seferinin yapılması 
1277 Karamanoğulları'nın Anadolu'da Türkçe'yi resmi dilolarak kabulü, Elbistan Savaşı 
1291 Doğudaki Haçlı kalıntılarının ortadan kaldırılması 
1299 Osmanlı Devleti'nin kuruluşu 
1308 Anadolu'da Anadolu Selçuklu sülalesinin hakimiyetinin sona ermesi 
1326 Bursa'nın fethi 
1337 izmit'in fethi 
1337 Avrupa'da Yüzyıl Savaşlarının başlaması 
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmeleri
1353 Türklerin Rumeli'ye geçmesi
1362 Edirne'nin fethi 
1364 Sırpsındığı Zaferi 
1376 Bulgaristan'ın fethi 
1389 i. Kosova Zaferi 
1390 Germiyanoğlu, Aydınoğlu ve Saruhanoğlu beyliklerinin Osmanlı topraklarına katılması 
1392 Candaroğulları'nın Kastamonu kolunun alınması 
1396 Niğbolu Zaferi 
1400 Timur'un Sivas'ı işgali 
1402 Ankara Savaşı ve Fetret Devri'nin başlaması 
1413 Çelebi Mehmet'in hükümdar olması ve Fetret Devri'nin sona ermesi 
1444 Edirne - Segedin Antlaşması ve Varna Zaferi 
1448 II. Kosova Zaferi 
1451 II. Mehmed'in tahta çıkması 
1453 istanbul'un Fethi, Yeni Çağ'ın başlaşlaması.