22 Ekim 2012 Pazartesi

10. SINIFLAR TARIH II DERSI PERFORMANS ÖDEV KONULARI

10. SINIFLAR TARIH II DERSI PERFORMANS ÖDEV KONULARI

1-Anadolu'da Türk Siyasi Birliği'nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
2-Evlad-ı Fatihan-Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askeri ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
3-Osmanlı Devleti'nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
4-Istanbul'un Fethi kutlamalarında kullanılabilecek şehrin geçmişten günümüze önemini anlatan afiş, poster, resim hazırlama.
5-Divan-ı Hümayun'un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
6-Şehzade sancağı uygulamasının yapıldığı şehirler ve buradaki işleyişle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
7-Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
8-Yavuz Sultan Selim dönemi askeri ve siyasi gelişmeleriyle ilgili metin ya da sunu hazırlama.
9-Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
10-Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
11-Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
12-Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
13-Fransız Ihtilali ile ilgili sunu hazırlama.
14-ABD'nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
15-Sanayi Inkılabı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
16-Koca Ragıp Paşa'nın biyografisinin hazırlanması.
17-Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
18-Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
19-Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
20-Nene Hatun'un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
21-Osmanlı'da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
22-Fatma Aliye'nin dilinden kendi hayatı ve dönemine ait bilgilerin verildiği metin ya da sunu hazırlanması.
23-1900'lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
24-Tarih II Dersi ile ilgili Test Sorularını metin ya da sunu olarak hazırlama.