4 Aralık 2012 Salı

Sosyal bilimlerin gelişimi ve yönetim bilimi

Sosyal bilimler, insan ve toplumla ilgili olguları anlamaya çalışır ve açıklar. Sosyal bilimlerin ana olgusu insanlardır. İnsanın sürekli değişen bir varlık olması, sosyal bilimlerin sürekli değişmesini sağlar. Yönetim, iktisat, sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim ve siyasal bilimler insanın davranışlarına örnek olarak gösterilebilir.

Sosyal bilimler genellikle evrensellik ilkesi taşımamaktadır. İnsan devamlı davranışları değişen bir varlık olduğu için bu kesin bir sonuç vermez. Sosyal bilimlerdeki yasalar, daha çok eğilim kuralları niteliiği taşımaktadır.

Yönetim biliminin gelişimi, sosyal bilimlerin gelişimi ile paralel olmuştur. Yönetim biliminin bir çok dalıyla ilişkisi bulunmaktadır.