17 Kasım 2012 Cumartesi

Van der Waals ve Dipol Dipol Baği Konusu Anlatimi

Kimya ile yoğun fazdaki çekim kuvvetleri konusu anlatımını yapıyoruz. Yoğun fazdaki çekim kuvvetleri konusunun alt başlıkları ise Van-der Waals etkileşimi, dipol dipol, ağ örgülü katı ve iyonik katılar başlıkları altından incelenebilir. Wan der walls etkileşimi soygazlar, kovalent bağlı apolar moleküllerde katı ve sıvı hallerde görülebilir. Sebep olarak: kütlesel çekim kuvvetleri (mol kütlesi arttıkça vanderwaals etkileşiminin arttığını söylebiliriz. Ani dipolleşme de yine van der waals 'ın sebeplerindendir. Dipol-dipol etkileşimi olabilmesi için moleküllerin polar olmasının zorunlu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Dipoldipol bağları van der waals 'a göre daha kuvvetli olduğunu da belirtelim. Hidrojen bağı da diğer bağ çeşitlerindendir.