17 Kasım 2012 Cumartesi

Protein Sentezi Soru Çözümleri Yaprak Testi


Protein Sentezi Yaprak Testi'nin cevaplarını ekol hoca biyoloji bölümü olarak açıklamalı bir şekilde cevaplıyoruz.
Cevap 1) Ekol hocayla DNA'da nükleotitler arasındaki oranlara göre sitozin=guanin ve adenin=timin olduğuna göre, 800 sitozin+800 guanin=1600s+g ve 4200-1600=2600a+t olacak dolayısıyla 2600/2=1300 adenin olur.D seçeneği doğru cevaptır.
Cevap 2) Her dna nükleotiti 3 ana birimden meydana gelir. Bunlar: Beş karbonlu şeker, Fosforik Asit ve Baz'dır. Baz çeşitleri dna'da dört çeşit olup her nükleotitte farklı olabilir. Ekol hoca yorumuna göre yani Adenin bazı her nükleotitte bulunmayabilir. Dolayısıyla Pentoz ve Fosforik asitten oluşan C seçeneği doğru cevaptır.
Cevap 3) 2.000 baz çifti demek 4.000 nükleotit demektir. Dolayısıyla 500 adenin varsa 500 timin olmalı; geriye kalan 3.000'in 1.500'ü guanin, 1.500'ü sitozin olacaktır. 4.000 nükleotit çeşiti 4.000 fosfat ve 4.000 deoksiribozu zorunlu kılar.C seçeneği aranan cevaptır.
Cevap 4) Amino asitler peptit bağıyla bağlanır. Amino asit sayısına n dersek; n-1 tane peptit bağı vardır. 56 peptid varsa 57 amino asit vardır. Her amino asiti bir mRNA kodonu şifreler. Kodondaki nükleotit sayısı sayısı 3 olduğuna göre 57x3=171 nükleotid sentez esnasında kullanılır. Bir kodon durdurucu görev yaptığı ve kodonun karşılığı amino asit bulunmadığı için mrna'da en az 171+3=174 nükleotid bulunmalıdır.Cevap E seçeneğidir.
Cevap 5) Dna ve Rna hidroliz edilince, organik bazlar, pentoz şekerleri ve fosfat açığa çıkar.
Proteinler hidroliz edilince, en fazla 20 çeşit olmak üzere, çeşitli amino asitler oluşur.
Glikojen ise, çok sayıda glikozun dehidrasyonuyla oluştuğu için hidroliz edilince glikozlar oluşur.
Yağlar yıkılınca, yağ asitleri ve gliserol meydana gelir. Cevap D seçeneği olacaktır.