15 Kasım 2012 Perşembe

Kimya Tepkime Tipleri Videolu Konu Anlatimi

Online dersler altında yine Ramazan hocamızın anlatımlarıyla sizlere ekolhoca lise 1 9.sınıf kimya konularından reaksiyon tipleri konusu anlatımı nı yapmaya çalışacağız. Konuda, reaksiyon tipleri genel olarak yanma, çözünme-çökelme, asit-baz(nötrleşme,nötralleşme) ve indirgenme-yükseltgenme gibi bölümleri içeriyor. Ekol hoca kimya dersine devam ediyoruz. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için ortamda olması gereken üç unsur yanıcı madde oksijen (oksijeni hava diye de kabul edebiliriz) ve tutuşma sıcaklığıdır. Buna bakarak da yanmayı önlemek için havadan yoğun ve reaksiyona girmeyecek bir madde örneğin karbondioksit maddeleri kullanmalıyız. Demirin yanması(paslanma) ve bazı maddelerin oksijenle reaksiyonlarını inceliyoruz ve sonucunda karbondioksit ve su çıkıyor. Çözünme ve çökelme tepkimelerinde ise çözünme ve çökelmenin arasındaki farkı; çözünmenin tanımı yani iki maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılması ve çökelme bir çökeltinin oluşmasıyla sonlanan bir reaksiyon olduğunu inceleyeceğiz. 9.sınıf kimya konuları ndan olan reaksiyon tepkimeleri konusunda yine asit-baz yani nötürleşme reaksiyonları iyonik eşitlik indikatörler ayıraçlar fenolftalein turnusol metil oranjın görevlerini ortak ve farklı özelliklerini yükseltgenme ve indirgenmeyi tepkimeler üzerinden bulmayı ve örneklendirmeyi kavramlarla incelemeye başlayalım.
Reaksiyon tipleri lise bir kimya dersinde 2.dönem 1.yazılı sınavının konularındandır. Hem bu yönden hem de ygs ve lys sınavında çıkabileceği için daha bir özenle takip etmenizi tavsiye ediyoruz.Lise 1-karışımlar from kimyadersim.blogspot.com on Vimeo.