15 Kasım 2012 Perşembe

Kimya polar apolar molekül bağ çekimleri

Lise 1 9. sınıf kimya dersleri kapsamında şimdi sizlere ramazan hocamızın anlatımlarıyla polar bağ apolar bağ molekül çekimleri konusu videolu anlatımı ekolhoca online ücretsiz soru çözümleri noktasında birçok kavramı anlatmaya çalışacağız. Konuda, bağın polarlığı apolarlığı ve molekül oluşumunun lewis nokta yapısıile gösterilmesinide anlatacağız.