18 Kasım 2012 Pazar

Kimya Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Atom Modelleri
Kimya dersleri nden merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlere lise kimya atom modellerinin tarihsel gelişimi teorileri ve yapısı hakkında yeni müfredata uygun bir şekilde lise 1 9.sınıf lise 2 10.sınıf atom teorileri nden bahseden ygs 2012 ye de uygun bir ekol hoca kimya anlatımı yapacağız inşallah.
1.Dalton Atom Modeli(1803):Bileşikleri oluşturan elementlerin belirli kütle oranı ile birleştiği ve bu oranın sabit olduğunu bulmuştur. Atom daha küçük parçalara bölünemez; bir elementin bütün atomları aynıdır; atomlar içi dolu küreciklerdir ve farklı elementlerin kütleleri aynı olabilir görüşleri doğru değildir.
2.Thomson Atom Modeli(1897): Elektroliz deneyleri ile maddenin elektrik yüklü bir yapısının olduğu; pozitif ve negatif yüklü tanecikler içerdiğini ortaya koymuştur. Atomdaki pozitif yük içerisinde negatif yüklerin homojen olarak dağılması; atomun yapısının çok büyük bir kısmını protonların oluşturduğu görüşleri doğru değildir.
3.Rutherford Atom Modeli(1911): Alfa ışınları yayan bir radyoaktif maddenin bu ışınlarını çok ince metal bir levha üzerine göndererek meydana gelen olayları inceleyerek atomun yapısını temel olarak açıklamış; ancak elektronların çekirdek çevresindeki konum ve hareketlerinden hiç bahsetmemiştir.
4.Bohr Atom Modeli(1913): Atomların yüksek sıcaklıklarda oluştuğu spektrum çizgilerinden elektronların çekirdeğe uzaklıkları, yörüngeleri, enerji seviyeleri (temel hal, uyarılmış hal) ve potansiyel enerjileri ile ilgili bulgular ortaya koymuştur.
5.Modern Atom Teorisi: Elektronların yeri ve hızı aynı anda bilinemez. Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu yerler orbitallerdir. Her temel enerji seviyesinden n2(nkare) tane orbital, 2n2(2nkare) tane elektron bulunabilir. Alt enerji seviyeleri s, p, d ve f 'dir.