17 Kasım 2012 Cumartesi

Biyoloji Atp Konusu Anlatimi

Biyoloji de enzim,metabolizma ve atp ünitesinin son parçası adenozintrifosfat atp konu anlatımı na başlıyoruz.
Canlıların sentezleme ve ayrıştırabilme faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli enerjiye ATP (adenozintrifosfat) denir.
1.Atp'nin Yapısı ve Özellikleri
Bütün canlıların en önemli enerji kaynağı atp 'yi; adenin organik bazı, riboz şekeri ve üç tane inorganik fosfat molekülü oluşturur.
Adenin ile ribozun birleşmesiyle oluşan yapıya nükleozit (adenozin) denir. Adenozine bir,iki ve üç fosfatın bağlanması ile sırasıyla mono,di,tri-fosfat oluşturur.
ATP'den bir fosfat koparıldığı zaman ADP oluşur ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıkar.
Atp Konusu


Meydana gelen bu enerji yeni moleküllerin sentezindehücre solunumunda, aktif taşıma vs. birçok mekanizmada harcanır.
Bir hücrede enerji gerektiren reaksiyonlara endergonik; enerji veren reaksiyonlara ise ekzergonik reaksiyonlar denir.
Hücrelerde çok büyük enerji dönüşümleri ve enerji oluşturan reaksiyonlar olduğu halde hücrenin zarar görmeyişinin sebebi reaksiyonların basamak basamak ve kontrollü bir şekilde olmasından kaynaklanır.
2.ATP Sentezi Yöntemleri
Atp'nin asıl kaynağı Güneş'tir. Güneş enerjisi fotosentezle organik moleküllerin bağındaki enerjiye çevrilir. Çeşitli tepkimelerde ADP'ye bir fosfat bağlanması ile ATP oluşur. Bütün canlı hücrelerin yapmak zorunda olduğu bu işlem fosforilasyon olarak tanımlanır. Fosforilasyon şekilleri:
a.Substrat düzeyinde fosforilasyon: Bir enzimin substartından fosfat koparılarak ADP'ye aktarılmasıdır. Solunumun glikoz ve krebs evrelerinde gerçekleşir.
Substrat düzeyinde fosforilasyonSubstrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi bütün canlılarda görülür.

b.Oksidatif fosforilasyon: Enerji verici besinlerin yıkımında oluşan elektronların, mitokondrilerde ETS'den oksijene iletilirken ATP sentezlenmesidir.
Oksijenli solunumla görülür. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılarda mitokondri bulunduğu için ortak özelliktir.
c.Fotofosforilasyon: Işık yardımıyla ADP'ye fosfat bağlanması olayıdır.Klorofile sahip hücrelerde, fotosentez reaksiyonları sırasında meydana gelir; devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olarak ayrılır.
d.Kemosentetik fosforilasyon: Kemosentez tepkimelerinde oluşan enerji ile ATP üretimi işlemidir. Yalnızca kemosentezle besin üretilen bazı bakteri ve arke türlerinde gerçekleştirilir.