18 Kasım 2012 Pazar

9.sinif simya konu anlatimi

Kimya dersleri kapsamında şimdi sizlere lise 1 9.sınıf kimya konusu olan ve 2012 ygs soruları nda çıkması kuvvetle muhtemel olan simya konusu ndan bahsedeceğiz. Simya, maddelerin sistemli olmayan bir yolla birbirleriyle karıştırılarak yeni maddelerin elde edildiği bir sanattır. Simya nın ygs 2012 de çıkabilecek en önemli incelemesi: Simya bir bilim dalı değildir; çünkü simya sistemli(dizgesel) tutarlı bir yolla maddelerin incelenip bilimsel yöntem yani problem belirlenmesi;gözlem sonuçları(veri) toplanması;kontrollü deney(deney şartlarından her zaman sadece bir tanesinin değiştirilerek deney düzeneğinin kontrol edilmesi) ve nicel(ölçüye bağlı) gözlem yapılarak teori(varsayım=faraziyye) kurulması şeklinde değildir. En önemli simyacı 8.yüzyılda yaşamış Türk ve İslam dünyasının önemli bir insanı ve uluslararası kabul görerek Kimyanın Babası ünvanını alan Cabir bin Hayyan 'dır. Kitaplar ve kullanımlarda El Cabir ya da Cabir diye de sıkça bahsedilen Cabir bin Hayyan bugün bile hala kullanılmaya devam eden süzme damıtma ve birçok yöntemi bulmuştur. Cabir bin Hayyanın Atom hakkındaki görüşleri ilk gerçeklikle örtüşen görüştür. Atom hakkında ilk görüşü M.Ö 5.yüzyılda: Democritus maddenin bölünemez en küçük parçası şeklinde yapmıştır. M.Ö 4.yy'da yaşayan Aristotales maddenin 4 ana biçimden(ateş,hava,su ve toprak) tan oluştuğunu söyler. 8.yüzyılda yaşayan İslam Alimi Cabir bin Hayyan: "Atom sanıldığının aksine bölünebilir.Maddenin en küçük yapı taşı olan atomda yoğun bir enerji vardır. Atom parçalanırsa bu öyle büyük bir güç oluşturur ki Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. İşte bu Allahu Teala'nın kudret nişanıdır(göstergesidir)." diyerek atomun bölünebileceği söyleyen ilk bilim insanı olmuştur. Kimya biliminin kurulmasında diğer önemli bilim adamları 17.18.yylarda yaşayan Mariotte Lavoiser ve Robert Boyle dur.