4 Aralık 2012 Salı

Ses düşmesi nedir?

Ses düşmesi nedir? Ses düşmesi hakkında bilgi.
Ses Düşmesi Sözcüğe ek geldiğinde sesler düşebilir. Bu düşme ikiye ayrılır. Ünlü düşmesi ve Ünsüz düşmesi. Ünlü Düşmesi Sözcüğün temelinde bulunan bir ünlünün düşmesine ünlü düşmesi denir. Örnek:  “Yapraklar daha şimdiden sarardı.” cümlesinde sözcüğün aslı “sarı”dır; “-ar-” eki geldiğinde sözcüğün sonundaki “ı” düşmüştür. "Hece düşmesi" en yaygın adıyla kullanılan kuraldır. Sözcüğün son hecesinde bulunan dar ünlüler, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde düşmektedir.  Örnek:  akıl – ı > aklı burun – u > burnu “Kahvaltıya hazırlanın.” “Kahvaltıya hazırlanın.” cümlesinde kahve altı sözlerinin birleşmesinden oluşmuştur.  Ünsüz Düşmesi Sözcüğün temelinde bulunan ünsüzün düşmesidir. Örnek:  büyük – cek > büyücek örneğünde sözcüklerin sonlarında bulunan “k” ünsüzlerinin düştüğü görülüyor.