6 Aralık 2012 Perşembe

Göçler konu anlatımıNüfus hareketleri konu anlatımı

Merhaba arkadaşlar. Bu konumuzda nüfus hareketleri yani göçleri ele alacağız. İnsanlar neden göç etmiştir, göçlerin nedenleri, göç nedir, göçlerin sonuçları gibi konulardan bahsedeceğiz. Derslerinizde başarılar dileriz.

İnsanların doğdukları yerden başka yere taşınmasına göç denir. 

İÇ GÖÇLER
http://ders2013.blogspot.com/
Ülke içinde nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerde bir ülkenin toplam nüfusunda azalma ya da yükselme olmaz. Sadece taşındıkları ve gittikleri bölgelerin nüfuslarında değişimler olur. 

İç göç'ün nedenleri ;
http://ders2013.blogspot.com/
- Kentlerde eğitim ve sağlık hizmetinin yaygınlığı,
- Ekonomik iktidarsızlık ve sosyal problemler,
- Kırsal alanlardaki hızlı nüfus artışı,
- Tarımda makineleşmenin artması. Bu nedenle insanların o geçimlerini sağlayamadıkları,
- Tarım alanlarının yetersiz olması, 
- Erozyonun artmasıyla toprağın verimsiz olması,
- İklim ve yer şekillerinin olumsuz etkileri,
- Kentlerde sanayinin gelişmiş olması nedeniyle iş olanaklarının fazla olması,
- Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği,
- Kırsal kesimde iş imkanlarının sınırsız olması,
- Miras yoluyla tarım alanlarının daraltılması,
- Ailelerin geçimini sağlayamaması.

En çok, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Konya, Antalya ve Şanlıurfa göç alan il olmuştur. İç göçün en çok olduğu bölgeler, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleridir.

İç göç ile bazı olumsuzluklar gerçekleşir. Göç alan her il bir çok zorluklarla baş etmektedir. İç göç nedeniyle oluşan olumsuzluklar şunlardır ;

- Yatırımlar dengesiz kalır,
- Düzensiz kentleşme görülür,
- Kentlerde konut sıkıntısı çekilir,
- Kentlerde işsiz insanların sayısında artış görülür, 
- Alt yapı hizmetinde yani yol, su, elektrik gibi hizmetlerde yetersizlik görülür,
- Ülke genelinde nüfus dağılışında dengesizlik görülür,
- Kent nüfusunda aşırı yükselme meydana gelir,
- Sanayi tesisleri kent içinde kalır,
- Kırsal kesim yatırımlarında verimsizlik görülür.

Tabi iç göçü önlemek için çeşitli yollar vardır. Bunlar ;

- Kırsal kesimlerde küçük sanayi kolları açmak, geliştirmek,
- Tarımda sulama olanaklarını artırmak,
- Besi ve ahır hayvancılığını geliştirip yaygınlaştırmak, 
- Tarım ve hayvancılığa bağlı sanayi kollarını kırsal alanlara yönlendirmek, 
- İntansif tarım metodunu geliştirmek,
- Kırsal kesimlerde eğitim ve sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak.

Mevsimlik İç Göçler

Bazı aileler belirli mevsimlerde tarımın olduğu bölgelere, yaz turizminin yaygın olduğu bölgelere giderler. Buna mevsimlik göç denir.

DIŞ GÖÇLER
http://ders2013.blogspot.com/
Bir ülkeden başka bir ülkeye yapılan göçlere dış göç denir.

Peki bu dış göçlerin nedenleri nelerdir? İnceleyelim ;

- Sınırların değişmesi,
- Tabii afetler,
- Savaşlar,
- Etnik nedenler,
- Uluslararası anlaşmalarla sağlanan nüfus değişimi,
- Ekonomik nedenlerle çalışmaya gidilmesi

Dış göçlerin oluşturduğu etkiler ;

- Ülkeler arası kültürel ilişkiler kesilir,
- Göç eden ülkede nüfus artar,
- Göç veren ülkede nüfus azalır,
- Ülkeler arası ekonomik ilişkiler kesilir.