4 Aralık 2012 Salı

Cumhuriyet Öncesi Osmanlı


Cumhuriyet öncesi Osmanlı nasıldı? Osmanlı devletikaç yıl hüküm sürmüştür?
Osmanlı Devleti 624 yıl hüküm sürmüştür. 36 padişah tarafından yönetilmiştir. Son padişah Vahdettindir. Tek kişiye dayalı bir yönetim vardı. Bu sisteme mutlakiyet denilmektedir. Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde tek kişiye yardımcı olsun diye meclis kurulurdu. Meclis üyeleri halkın isteklerini yöneticiye duyurur, buna göre yasa çıkardı. Bu yasa taslakları yöneticiye sunulur, onay verirse yürürlüğe girerdi. Bu biçime meşrutiyet adı verilir. Osmanlı devletinde 1876 ve 1908 yıllarında 2 kez meşrutiyet ilan edilmiştir.
2. Meşrutiyetin ilanından 6 yıl sonra 1. Dünya Savaşı çıkmıştır. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başlamıştır. Savaş 4 yıl sürmüştür. Savaşın sonunda İttifak Devletleri ile Osmanlı Devleti yenik sayılmıştır. Osmanlı toprakları İngiltere, İtalya, Yunanistan, Fransa tarafından işgal edilmiştir.