4 Aralık 2012 Salı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili yazıKurtuluş savaşımızın zaferle sonuçlanmasının ardından ve Lozan Antlaşması ile bağımsızlığımızın kabul edilmesinden sonra yönetimin açık bir biçimde isim alması gerekiyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığını başarıyla yürüttüğü ve açtığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı ve işleyişi Cumhuriyet yönetiminden farksızdı. Çağdaş dünyanın gözünde nitelik kazandırma amacıyla 29 Ekim 1923 günü yapılan değişiklikle Cumhuriyet ilan edildi.Cumhuriyet egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin egemenliğinde olduğu ve devlet şekli cumhuriyet olmasına karar verildi. Cumhuriyetin temsilcisi milletçe ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir kanunu konuldu.
Cumhuriyet yönetimi en ileri rejimdir. Cumhuriyet yönetiminin ilk özelliği seçim esnasına dayanan yönetim oluşturur. Söz konusu seçim gerek seçme gerek seçilme hakkı açısından belli bir kişiye ya da kuruma ait değildir. Bütünüyle millete aittir.